Preteky lezúňov 07.04.2016

Bella Sk ako partner v projekte PRETEKY LEZÚŇOV

PRETEKY LEZÚŇOV je zábavné podujatie, ktoré sa koná v nákupných centrách v 13 mestách na Slovensku.

Bábätká vo veku 7-12 mesiacov (lezúni) súťažia v prekonaní 5-metrovej dráhy lezením v čo najkratšom čase, pričom rodičia ich môžu motivovať ľubovoľným spôsobom.

Séria eventov (turné) trvá 2 ½  mesiaca, prebieha cez víkendy, od polovice apríla do konca júna.

Počet súťažiacich na jedno mesto je priemerne 100, t.j. celkovo cca 1300 súťažiacich + tisícky divákov. Podujatie sprevádza široká mediálna podpora a množstvo reportáží v TV, printových a online médiách.

Pre viac informácii a registrácie navštívte stránku http://www.pretekylezunov.sk/

Galéria