plienky

happy start

2-5 kg
Veľkosť: 1
3-6 kg
Veľkosť: 2

happy fun

5-9 kg
Veľkosť: 3
8-18 kg
Veľkosť: 4
9-20 kg
Veľkosť: 4+

happy adventure

12-25 kg
Veľkosť: 5
16+ kg
Veľkosť: 6